NAJNOWSZE POSTY

AKTUALNOŚCI

GALERIA 2016 GALERIA 2017 GALERIA 2018 GALERIA 2019

AKTUALNOSCI DUSZPASTERSTWA RODZIN

NAGRANIA ZE SPOTKAŃ Z KS. DR. PAWŁEM OSKWARKIEM

Duszpasterstwo rodzin

Cele DUSZPASTERSTWA RODZIN

1. Pogłębienie wiedzy i formacja katolików świeckich (szczególnie małżeństw, rodzin)  w zakresie teologii małżeństwa i rodziny, odczytywania i rozumienia powołania w małżeństwie i rodzinie, odnalezienia tożsamości, budowania relacji i rozumienia wolności poprzez:

–  stałe słuchanie i czytanie Słowa Bożego,

– eucharystię,

– pielgrzymki, wyjazdy,

– udział w rekolekcjach, konferencjach, warsztatach itp.

– regularne spotkania formacyjne,

– poznanie nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie,

– rozumienie powołania w małżeństwie i w rodzinie.

– budowanie duchowości małżeńskiej, życia wewnętrznego.

2. Stanie na straży chrześcijańskiego systemu wartości w dobrze pojętej wolności (sakramentalność i nierozerwalność sakramentu małżeństwa). “Promowanie” małżeństwa i rodziny jako podstawy wspólnoty Kościoła, która ma swoje  źródło w stwórczym zamyśle Boga i posiadającą szczególne zadanie w dziele zbawienia.

3. Podejmowanie działń celowych, które zmierzają do urzeczywistnienia zbawczego planu dotyczącego małżeństwa i rodziny:

relacja (potrzeba) Kapłan – Rodzina/ Małżeństwo

 Uczestnikami tych działań są wszyscy ochrzczeni i bierzmowani mocą powszechnego kapłaństwa oraz małżonkowie i rodziny na mocy sakramentu małżeństwa. W sposób szczególny w posłudze Kościoła wobec małżeństw i rodzin uczestniczą ci, którzy mocą święceń kapłańskich otrzymują pełny udział w posłannictwie Chrystusa. Ich misją jest głoszenie Ewangelii i szafarstwo sakramentów. Tzn., że  duszpasterstwem rodzin można nazwać tylko tę posługę, która jest osadzona w Słowie Bożym i zakorzeniona w sakramentach Kościoła, przede wszystkim sakramencie Eucharystii oraz pokuty i pojednania , co zakłada obecność kapłana w duszpasterstwie rodzin.

4.Wydobywanie i ożywianie licznych darów naturalnych, które są udziałem małżeństwa i rodziny, jak i wielu darów płynących z sakramentu małżeństwai włączenia we wspólnotę Kościoła, tj  wspieranie różnych inicjatyw rodzinnych, działalności ewangelizacyjnej, modlitewnej, charytatywnej czy społecznej (realizowanie obowiązku apostolstwa ludzi świeckich), służba.

5. Włączenie dzieci (na miarę ich wieku, możliwości ) w różne formy aktywności duszpasterstwa:

– filmy, zabawy i  warsztaty, rekolekcje, wyjazdy, wspólne wieczory;

– wspólna modlitwa w domu;

– zaangażowanie w eucharystię (modlitwę wiernych, śpiew, służba przy ołtarzu).

6. Modlitewny charakter duszpasterstwa: Modlitwa indywidualna i wspólna (w rodzinie, w duszpasterstwie). Różne formy modlitwy. JP II :”Nie ustawajcie w modlitwie! Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać (por. Łk. 18,1)

Ojciec Święty JP II zwracał uwagę, że potrzebna jest modlitwa rodziny, modlitwa za rodziny, modlitwa z rodzinami . Modlitwa bowiem służy umocnieniu duchowej spoistości rodziny, sprawiając, że staje się ona silna Bogiem. Modlitwa rodziny winna obejmować także tych, którzy już odeszli, oraz tych, którzy mają przyjść na świat, aby każdy człowiek w rodzinie był „omadlany” na miarę dobra, jakie stanowi – na miarę dobra, jakim jest dla niego rodzina i on dla rodziny. Intencje stałe i te, które pojawią w rożnych sytuacjach.  

7. Cel człowieka – świętość – Niebo. W jaki sposób? Na wzór Świętej Rodziny : Maryja– (Maryjność, obraz Matki, różaniec, siedem boleści, Królowa- koronacja, kwiaty symbolika, litania, dogmat, traktat św. Ludwika…) – zgłębianie tematu i analogicznie – Józef – Jezus.

Seminarium Odnowy Wiary

Wiosną 2018 roku przeżywaliśmy w naszej wspólnocie Seminarium Odnowy Wiary.   pliki do pobrania: temat 1 – Sens Życia – Ks. Herbut temat 2 – Miłość Boża – ks. Arek Raczyński temat 3 – Grzech- ks. Paweł Antosiak temat 4 – Jezus Zbawicielem – ks. […]

Wspólnota Odnowy w Duchu Św.

„Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących […]

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

20 września 2017 roku w kościele parafialnym w Żarowie po raz kolejny gromadziliśmy się na comiesięcznej Mszy Świętej wspólnotowej z adoracją uwielbienia. Tym razem w sposób szczególny modliliśmy się za małżeństwa i rodziny naszej parafii. 

W homilii ks. Proboszcz podkreślał, jak ważna w małżeństwie jest jedność, cierpliwość, a nade wszystko miłość. 

Podczas tej Eucharystii 21 par z naszej parafii i okolic odnowiło swoje przyrzeczenia małżeńskie. Byli to:

 • Agnieszka i Przemysław Wójcikowscy
 • Bogumiła i Wojciech Chodynieccy
 • Bożena i Jan Rachajscy
 • Regina i Zbigniew Synówka
 • Marta i Paweł Leja
 • Marlena i Piotr Wawrzyniak
 • Agnieszka i Przemysław Kozak
 • Józefa i Piotr Pawłowscy
 • Janina i Stanisław Wygodzcy
 • Anna i Bogdan Kupka
 • Zofia i Andrzej Niczyporuk
 • Danuta i Wojciech Dołharz
 • Magdalena i Grzegorz Niczyporuk
 • Irena i Leszek Winiarz
 • Genowefa i Jan Matus
 • Bożena i Henryk Kuczak
 • Danuta i Jerzy Śliwa
 • Adela i Zenon Gudajczyk
 • Joanna i Artur Konikowscy
 • Teresa i Józef Kwiecińscy
 • Ewa i Ireneusz Dzikoń 

« 1 z 2 »

Święto Namiotów 2017

Święto Namiotów 2017

W dniach 11-15.09.2017 po raz drugi w naszej parafii miało miejsce Święto Namiotów, organizowane przez wspólnotę Dom Boży. Jest to codzienna okazja do modlitwy Słowem Bożym. Zwieńczeniem całego tygodnia modlitwy był wyjazd na wspólne świętowanie i Eucharystię do parafii Najświętszego Zbawiciela we Wrocławiu. Podczas sobotniej […]

Ustanowienie Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii Świętej

Ustanowienie Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii Świętej

16.06.2017 ks. bp. Ignacy Dec w katedrze świdnickiej ustanowił nowych Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii Świętej. Czternastu mężczyzn i cztery siostry zakonne otrzymali możliwość od bp. Ignacego Deca na udzielanie Komunii Świętej. W tym gronie obecny był również nasz parafianin, Paweł Noceń.  Przewodniczący liturgii bp Ignacy Dec […]

Zakończenie roku formacyjnego i agapa Odnowy w Duchu Świętym

Zakończenie roku formacyjnego i agapa Odnowy w Duchu Świętym

19.06.2017 Żarowska grupa Odnowy w Duchu Świętym na uroczystej Mszy Świętej dziękowała Bogu za zakończony rok formacyjny. Po Mszy odbyło się spotkanie i wspólna agapa.

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

15.06.2017 w całej Polsce obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (pot. Boże Ciało). O godzinie 11:30 w kościele parafialnym w Żarowie odbyła się uroczysta Msza Święta, po której wyruszyliśmy w procesji ulicami naszego miasta, aby w ten sposób wyznać swoją wiarę w Boga.