Bierzmowanie

W naszej parafii każdego roku ma swoje miejsce sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Odbywa się on na zakończenie klasy VIII Szkoły Podstawowej stąd naturalnym przygotowaniem do niego jest trzyletnia katechizacja.

Aby zapisać się do bierzmowania, należy na początku klasy szóstej zgłosić się do kapłana zajmującego się przygotowaniem do sakramentu bierzmowania z metryką chrztu (jeśli chrzest był w innej parafii) i zaświadczeniem o katechizacji (jeśli nie odbywa się ona na terenie parafii). Dodatkowo kandydaci do bierzmowania zobowiązani są do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, w okolicznościowych nabożeństwach i regularnej spowiedzi, co weryfikuje tzw. indeks, w którym kandydaci zbierają podpisy potwierdzające ich obecność.
Katecheci organizują również spotkania grupowe, na których wraz z katechizowanymi omawiają podstawowe informacje z zakresu wiary. Istnieje również możliwość przyjęcia bierzmowania po ustalonym na to czasie, tj. dla osób, które z różnych przyczyn nie przystąpiły do tego sakramentu pod koniec szkoły podstawowej. W tym celu prosimy o kontakt z duszpasterzem.