Klasy VII

SPOTKANIA

5 października – godzina 10:00 – 10:30.
17 października – godzina 17:00 – 17:30.
9 listopada – godzina 10:00 – 10:30.
21 listopada – godzina 17:00 – 17:30.
19 grudnia – godzina 17:00 – 17:30.