Misje 2022

W naszej parafii rozpoczynamy Misje św., początek w niedzielę 08.V.2022. Przez osiem kolejnych dni spotykać będziemy się na wspólnej modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego i Eucharystii. 

Pragniemy przez 9 tygodni poprzedzających Misje św. podjąć modlitwę nowenną prosząc o dobre przeżycie tego czasu, otwarcie naszych serc na Boże Słowo i przemianę naszych umysłów. Nowennę rozpoczynamy 05.03.2022r. wieczorem.

W dziewiątym tygodniu prośmy za misjonarzy, którzy będą nam głosić Słowo Boże, za kapłanów posługujących w naszej parafii i oraz o nowe powołania do Służby Bożej z naszej parafii.

/01.05 – 07.05.2022r./

Panie Jezu Chryste, Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka.
Polecamy Ci Misje Święte w naszej parafii.
Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa,
pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei.
Boże Ojcze, spraw, abyśmy otworzyli się na Twoje Słowo.
Wszystkim daj łaskę odnowy wiary i pokój sumienia;
rodzinom dar pojednania i miłości;
młodzieży chrześcijański entuzjazm
i radość służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.
Duchu Święty, bądź światłem i natchnieniem
dla wszystkich parafian
i misjonarzy, którzy do nas przybędą.
Prosimy przez Chrystusa Pana naszego.
Wszyscy: Amen.

Dziękujemy wszystkim, którzy podejmą modlitwę w tej intencji