Prace remontowe

Obecnie poddaliśmy renowacji drzwi w głównym wejściu oraz drzwi prowadzące na chór. Zniszczenia wynikają z ich położenia po zachodniej stronie, z której to strony najczęściej padają deszcze.

Niedługo zaczniemy malowanie północnej części dachu. natomiast w sierpniu rozpoczniemy prace renowacyjne w przedsionku kościoła ( renowacja wewnętrznych drzwi). Za wszelką pomoc, modlitwę i ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.