Prace remontowe

Obecnie zbieramy fundusze na renowację balustrady na chórze naszego kościoła.

Chcemy nie tylko przywrócić pierwotny wygląd empory, ale również zabezpieczyć wykonane już prace w drewnie przed inwazją kornika z balustrady chóru.

Oto zakres koniecznych prac do wykonania:

1. Usunięcie starych powłok malarskich. Przemalowania zostaną usunięte metodami chemicznymi, jak również mechanicznymi i termicznymi.
2. Po przeprowadzeniu oględzin drewnianych elementów chóru, zostanie wykonane trucie insektów w drewnie. 
3. W kolejnym etapie uzupełnione będą braki w stolarce, ubytki, spękania, wymienione stare nieszczelne fleki i odpadające szpachle.
4. . Całość zostanie odpowiednio wyszlifowana i przygotowana do barwienia zgodnego z wcześniej wykonanymi pracami przy elementach drewnianych w organach.
5. Tak przygotowane balustrady i drewniane części chóru zostaną pokryte lakierem bezbarwnym ( zgodnie z wykończeniem prac przy organach).
6. Elementy przeznaczone do złoceń będą pokryte odpowiednimi podkładami, na które zostanie położony szlag metal i zabezpieczony werniksem do pozłoty.
7. Aplikacje malarskie na płycinach również będą dopasowane do wykonanych na szafach organowych.
8. Wszystkie elementy malarskie zostaną wykonane farbami olejnymi i zabezpieczone werniksem damarowym, satynowym.

Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe ofiary złożone na ten cel.