Schola dziecięca

Prowadząca – Aleksandra Górka

Oprawa muzyczna Mszy Świętej dla dzieci w niedzielę o 11.30.

Próby – godzinę wcześniej