Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

Zelatorka – Katarzyna Biłyk

Zmiana biletów – pierwsze piątki miesiąca po wieczornej Mszy Świętej