Liturgiczna Służba Ołtarza

Grono Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO) tworzą ministranci, lektorzy, ceremoniarze oraz kandydaci przygotowujący się do pełnienia tej funkcji. Zadaniem tejże grupy jest przygotowanie oraz oprawa sakramentów, a w szczególności Eucharystii, która jest dla każdego wierzącego spotkaniem człowieka z Bogiem – Jezusem Chrystusem.

Obok służby Bogu członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza uczestniczą we wspólnych wyjazdach. Obecnie każdy poniedziałek kandydaci na ministrantów, ministranci oraz lektorzy mają możliwość z korzystania z „Orlika” w celach wspólnej zabawy. Zbiórki są organizowane w poniedziałek dla lektorów, a w czwartek dla ministrantów i kandydatów. Na chwilę obecną Liturgiczna Służba Ołtarza naszej parafii liczy 5 ceremoniarzy, 9 lektorów, 16 ministrantów, 12 kandydatów.

Dążymy do tego, aby Chrystus, przy którym jesteśmy tak blisko, nigdy nie zszedł znaszej drogi życia.

W KAŻDĄ SOBOTĘ ZAPRASZAMY CHĘTNYCH CHŁOPCÓW DO SŁUŻENIA PANU BOGU PRZY OŁTARZU NA SPOTKANIA O GODZ. 10.00