Schola dziecięca

Szukamy chętnej osoby z parafii, która chciałby poprowadzić schole dziecięcą. Prosimy o kontakt z proboszczem lub z księżmi wikarymi.